Prečo je súčasná cenzúra nebezpečný precedens?

Súčasná cenzúra vyžaduje vytvorenie blokovacej infraštruktúry u každého internetového poskytovateľa na Slovensku. História ukazuje, že prakticky vždy vytvorenie takejto infraštruktúry bolo zneužité na ďalšie rozširovanie samotnej cenzúry.
Napríklad v Rusku začala cenzúra nevhodnými stránkami pre mladých, ktoré propagovali alkohol a drogy, a skončila blokovaním stránok politickej opozície a ľudskoprávnych organizácií.
Vo Veľkej Británii bola najskôr zavedená cenzúra stránky ThePirateBay a iných torrent portálov. Neskôr bol zavedený zákon umožňujúci "opt in/opt out" prístup na erotické stránky. Momentálne už dochádza k blokovaniu takých stránok, ktoré sú z nejakých dôvodov pokladané za "extrémistické". Podobný scenár prebiehal aj v iných krajinách, kde cenzúra Internetu nastala.

K rozširovaniu internetovej cenzúry a obmedzovaniu slobody slova dochádza často tzv. "salámovou" metódou, kedy zoznam zakázaných stránok sa zväčšuje pomaly a postupne bez toho, aby si to väčšina ľudí všimlo.

Je potrebné si uvedomiť, že cenzúra v krajinách, kde je zavedená, sa s časom len rozširuje, nikdy nie naopak!