Je cenzúra Internetu protiústavná?

Podľa Slovenskej Ústavy (tretí oddiel, článok 26, bod 3) sa "Cenzúra zakazuje".
Výnimku tvoria opatrenia, ktoré sú "nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti".

Kedže nejde o plošný zákaz online hazardu, ale selektívny, ktorý umožňuje hráčom pristupovať len k "štátom licencovanému" hazardu, tak nejde o ochranu verejného zdravia ani mravnosti.
A stojí na zamyslenie či ochrana korporativistických záujmov úzkej skupiny firiem sa dá klasifikovať ako zachovanie "bezpečnosti štátu" alebo "verejného poriadku".