Máme na Slovensku cenzúru Internetu?

Už áno. Poslanci schválili cenzúru Internetu a prezident jej dal zelenú.

Aktuálne znenie zákona k dispozícii tu. Konkrétne ide o zákon č. 171/2005 Z.z.o hazardných hrách,  §15b "Dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk", ktorý v čísle (7) výslovne stanovuje:

"Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické komunikačné služby,10e) je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zamedziť prístup k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka."

O pár mesiacov bude k dispozícii zoznam cenzurovaných stránok, ktoré bude povinné cenzurovať zo strany všetkých internetových poskytovateľov na Slovensku.