Kto presadil cenzúru Internetu?

Za presadením internetovej cenzúry na Slovensku stojí korporativistické lobby, ktorých jediným cieľom je chrániť ich vlastné biznis záujmy a znemožniť slovenským hráčom prístupovať na webové stránky výhodnejšej konkurencie, ktorá pôsobí mimo územie Slovenska.

Podnikať na Slovensku v online hazarde je finančne náročný a byrokratický proces, kedže musíte platiť obrovské dane a mať štátnu licenciu. Vzhľadom na globálny online internetový trh, väčšine prevádzkovateľom online hazardu nedáva zmysel pôsobiť ako právny subjekt na Slovensku, kedže existujú krajiny s podstatne priaznivejšou podnikateľskou legislatívou ako Slovensko. Online hazard prevádzkovaný z týchto krajín je pre slovenských hráčov atraktívnejší, kedže vzhľadom k menšiemu daňovému zaťaženiu si môžu dovoliť vyplácať vyššie výhry ako firmy pôsobiace na Slovensku. Preto veľké množstvo hráčov preferuje výhodnejšie zahraničné portály poskytujúce lepšie odmeny namiesto preregulovaných a predražených online hazard portálov na Slovensku. Znamená to teda, že vďaka globálnemu online trhu prevádzkovatelia online hazardu na Slovensku strácajú veľké množstvo zákazníkov, ktorí uprednostňujú výhodnejšie zahraničné portály.

Neschopnosť konkurovať voči výhodnejšiemu zahraničnému online hazardu vyústilo do vylobbovania a presadenia nebezpečného zákona, ktorý formou internetovej cenzúry znemožňuje slovenským hráčom pristupovať na tieto zahraničné portály. Ako dôvod bol použitý ten, že dané portály nemajú licenciu na podnikanie na Slovensku.

Slovenský daňový poplatník vďaka uvedenému zákonu nielenže prispieva na ochranu korporátnych záujmov úzkej skupiny firiem, ale čo je najnebezpečnejšie - aj na vybudovanie blokovacej infraštruktúry, ktorá v budúcnosti pôjde ľahko zneužiť na postupné rozširovanie cenzúry Internetu na Slovensku.

Okrem vyššie uvedeného dôvodu, internetová cenzúra slúži tiež ako efektívny nástroj vlády na udržiavanie politickej moci a boj proti politickým oponentom, ako aj na lepšie monitorovanie a sledovanie občanov.